16:33

1403/01/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: بخشودگی جرائم بیمه ای
سید محمد علی موسوی در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز با تبریک 25 تیرماه روز تامین اجتماعی از پرداخت مابه تفاوت فروردین ماه در آینده نزدیک خبر داده و اذعان داشت : در سالهای گذشته اعمال افزایش سالانه مستمری ها بعضاً پس از سه یا چهارماه از سال عملیاتی

اخبار مهم