16:04

1402/09/18

آرشیو
اخبار دسته بندی: بانک شهر
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، فرماندار املش در دیدار با دکتر عیسی قهرمانی‌ چابک،رئیس هیات مدیره بانک شهر کشور گفت: نقش و جایگاه بانک شهر در برنامه ها و طرح های اقتصادی کشور خصوصا بومی سازی نقش آن بانک در طرح های مختلف مورد انتظار شهروندان است. وی با
طی حکمی دکتر عیسی قهرمانی چابک معاون شعب و بازاریابی بانک شهر کل کشور شد   به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ متن حکم به شرح ذیل می باشد جناب آقای دکتر عیسی قهرمانی چابک باعنایت به سوابق و تجارت جنابعالی به موجب این حکم به عنوان معاون شعب و

اخبار مهم