10:32

1402/09/17

آرشیو
اخبار دسته بندی: بانک تجارت
بانک تجارت نیروی انسانی مورد نیاز شعب خود را از طریق برگزاری آزمون، استخدام می کند.   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه؛ در راستای تکمیل کادر اجرائی شعب در سمت متصدی امور بانکی (مسئول دریافت و پرداخت-تحویلدار) و به منظور ارائه خدمات بهینه بانکی به مشتریان، بانک
بانک تجارت،شهرستان املش را از نقشه وچارت خود حذف کرد!   به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، عصر گذشته  بانک تجارت شعبه شهرستان املش با نصب پرده جلوی این شعبه وهمچنین تعطیلی عابربانک جلوی این شعبه درشهرستان املش تعطیل وجمع آوری شد وازمشتریان خواسته اند ازروز یکشنبه ۱۷ مردادماه به شعبه

اخبار مهم