15:17

1402/09/18

آرشیو
اخبار دسته بندی: بالا آمدن رودخانه ها
سمانه نگاه در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز افزود: از دیروز با ورود موج بارشی جدید مجددا بارندگی ها در استان آغاز شده است بر این اساس بارندگی در برخی نقاط استان از شدت بیشتری برخوردار بود وی تصریح کرد: شهر خشکبیجار با حدود۴۰ میلیمتر بارندگی رکود دار بارش

اخبار مهم