07:22

1402/12/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: باغات چای
به گزارش رانکوه نیوز، دکتر اسدالله عباسی شامگاه شنبه در جلسه ساماندهی صنعت چای کشور در لاهیجان با بیان این مطلب افزود: زندگی و معیشت هزاران نفر چایکار و کسانی که در گیلان به نوعی به صنعت چای وابسته اند ، به این محصول استراتژیک بستگی دارد و اکثر
یورش سرما به باغ‌های چای در فصل برداشت چای، چایکاران را با بحران سرمازدگی برگ‌های چای در شمال کشور مواجه کرده است.   به گزارش  رانکوه نیوز  سرمای ناگهانی هوا در چین اول چای در فصل بهار خساراتی به بوته‌های چای در شمال کشور از جمله مسیر بالان به
روز گذشته به دعوت کارخانه گیل چای کارشناسان پژوهشکده چای شمال از باغات چای در روستای ورکوره رانکوه بازدید کردند.     به گزارش خبرنگارصبح رانکوه،  روز گذشته با دعوت  آقای روحی مدیر کارخانه چایسازی گیل چای جهت پیگیری و بررسی آفات میکروب بوته های چای در روستای ورکوره
رئیس اداره چای شهرستان املش گفت: 1349 چایکاراملشی بیشاز16میلیاردریال تسهیلات بهزراعی دریافت می کنند.     صبح رانکوه: محمدعیسی طالبی با اعلام این خبر گفت: 1349چایکاراین شهرستان درشش ماه گذشته اقدام به هرس457هکتارازباغات چای خویش نمودندکه195هکتارآن هرس کف برو262هکتارهم ازنوع کمربر می باشدکه به ازاءهرمترمربع هرس کف بر5000هزارریال و
بازپرداخت بیش ازپنج هزارفقره تسهیلات بانکی درزمینه هرس باغات چای در شهرستان بخشیده شد.  به گزارش صبح رانکوه به گفته محمرضانیای اصل رئیس بانک کشاورزی شعبه املش باتأییدپیشنهادمدیرکل بانک کشاورزی گیلان ازسوی کار گروه اشتغال استان گیلان وپیگیری شعب بانک کشاورزی،استاندارومعاون برنامه ریزی استانداری گیلان مبنی بر بخشودگی کامل

اخبار مهم