02:04

1403/03/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: بازی‌های بومی و محلی گیلان
57هزار و300تن برگ سبزچای از باغهای شمال برداشت شده است. به گزارش صبح رانکوه، رییس سازمان چای کشور در لنگرود افزود : از این مقدار برگ چای برداشت شده به ارزش 81 میلیارد تومان، 53درصد درجه یک و بقیه درجه 2 است. علی محرر پیش بینی کرد: چایکاران تا
 به گزارش صبح رانکوه، متاسفانه غبار فراموشی امروز بر چهره بازی‌های بومی و محلی گیلان نشسته از این رو می‌طلبد برای زدودن غبار فراموشی از این بخش تاریخ ملی همگان تلاش مضاعف داشته باشند. از مجموع 500 نوع بازی بومی و محلی در گیلان متاسفانه فقط  20 نوع بازی

اخبار مهم