06:36

1403/01/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: بازگشایی ریسندگی
محمد رنجبر در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز؛ اظهار داشت؛ با توجه به اینکه مقام معظم رهبری چند سالی است که مبادرت به نامگذاری در حوزه تولید واشتغال می‌نمایند،لذا باتوجه به پشتوانه مکاتبات و پیگیری های مقامات سابق شهرستان و استان، از زمان حضور بنده بعنوان نماینده عالی دولت

اخبار مهم