21:57

1402/09/17

آرشیو
اخبار دسته بندی: بازنگری طرح هادی
سرپرست بنیاد مسکن املشدر حاشیه این جلسه در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز گفتت : در سال 1399 از محل اعتبارات استانی و ملی با سرجمع اعتبار 8644 میلیون ریال جهت تهیه و بازنگری طرحهای هادی در 9 روستا مصوب گردید که روستاها شامل روستای سیامرزگوابر، شیردره، پلهام سانک،

اخبار مهم