14:42

1402/09/18

آرشیو
اخبار دسته بندی: بازنشسگان
مبلغ وام بازنشستگان تامین‌اجتماعی از ۱۲ میلیون تومانی که در سال گذشته پرداخت می‌شد، به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

اخبار مهم