بازرسان بهداشت محیط - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
تعطیلی۲  واحد نانوایی به علت استعمال مکرر جوش شیرین در ماه رمضان در املش ۰۹ خرداد ۱۳۹۸

تعطیلی۲ واحد نانوایی به علت استعمال مکرر جوش شیرین در ماه رمضان در املش

دو واحد نانوایی بربری به علت استعمال مکرر جوش شیرین در تهیه نان، وبه منظور حفظ سلامت مصرف کنندگان توسط بازرسان بهداشت محیط شهرستان املش پلمپ گردید به گزارش خبرنگاررانکوه نیوز  یک واحد نانوایی متخلف به علت استعمال مکرر جوش شیرین در تهیه نان، علی رغم آموزشهای مکررتوسط بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان املش، در […]