03:51

1402/09/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: بازدید امام جمعه
به گزارش خبرنگارصبح رانکوه عصر امروز امام جمعه محترم شهرستان به همراه رئیس اداره صنعت و معدن و رئیس بسیج اصناف از شرکت قند رضوان شهرستان املش بازدید کردند.  

اخبار مهم