05:23

1403/02/02

آرشیو
اخبار دسته بندی: بازدید از موزه ها
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: آموزش و فرهنگ سازی، برنامه ریزی منسجم ظرفیتی بازدیدکنندگان، مکانیزه کردن موزه ها و سیاست های تشویقی دولت می تواند عواملی اثرگذار در راستای توسعه گردشگری از طریق موزه ها تلقی شود.     به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبح

اخبار مهم