بازاریابی - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
معاون جدید بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای کشور معرفی شد ۲۵ آبان ۱۳۹۳

معاون جدید بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای کشور معرفی شد

مراسم تودیع ومعارفه معاونان قدیم وجدید بازاریابی وتنظیم بازارسازمان چای کشوربا حضوررئیس سازمان،معاونان ومدیران ستادی و همچنین روسای ادارات شهرستانها درسالن اجتماعات سازمان چای کشور برگزار شد.     به گزارش صبح رانکوه، رئیس سازمان چای کشور در این مراسم گفت:وظیفه ذاتی ما بعنوان دست اندرکاران چای کشور این است که برای چای کار کنیم […]