05:23

1402/12/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: بارش سیل آسا
‍ محمد رنجبر در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت: در سیل اخیر جز پُل موقت کشاورز رانکوه که در بارش های بی سابقه اخیر تخریب شد، ۶ دهنه پل در املش که طی چند ماه اخیر مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته بودند در این سیل هیچ

اخبار مهم