16:00

1403/02/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: ایگاه آمنه وکانون مسجد امام علی ( ع)
به گزارش خبرنگار صبح رانکوه ؛ مراسم عزاداری علی اصغر (ع)توسط پایگاه آمنه وکانون مسجد امام علی ( ع) روستای البرز املش؛ در این روستا برگزار شد.          

اخبار مهم