10:39

1402/09/17

آرشیو
اخبار دسته بندی: ایستگاه اقلیم شناسی
مدیر کل اداره هواشناسی گیلان با بیان اینکه سال گذشته دو میلیاردو 450 تومان اعتبارات استانی درگیلان مختص دستگاه ها و ادارات کل بود گفت:از این میزان اعتبار 1میلیارد 800میلیون تومان گرفته شده و یک میلیارد چهار صد به حساب خزانه باز گردانده شد     دادرس در گفتگو

اخبار مهم