15:27

1403/04/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: اکبر حیدری
به گزارش رانکوه نیوز، اکبر حیدری سخنگوی شرکت های سرمایه گذار استانی سهام عدالت در گفت و گویی درباره فروش ۶۰ درصد از سهام عدالت افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند اظهار کرد: فروش به روش غیر مستقیم بر خلاف روش مستقیم است به علت اینکه

اخبار مهم