17:40

1403/02/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: انسان‌شناسی
سوم بهمن ماه سال گذشته « نخستین آزمایشگاه انسان شناسی» در پژوهشکده گیلان شناسی به طور رسمی افتاح شد. اما پایه ریزی این آزمایشگاه و تهیه ملزمات آزمایشگاهی از سال ۹۵ بنا نهاده شد و تکمیل تجهیزات همچنان ادامه دارد.   از زمانی که کاوش های باستان شناسی در

اخبار مهم