اندرزگو - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
مردی که ۱۸ شناسنامه داشت ۰۴ شهریور ۱۳۹۳

مردی که ۱۸ شناسنامه داشت

وی نقش مهمی در وارد کردن اسلحه به ایران برای مبارزه مسلحانه با رژیم داشت و برای این منظور به کشورهای دیگری سفر می‏کرد. ساواک پس از سال‏ها تعقیب و گریز، سرانجام با کنترل مکالمات تلفنی مناطق وسیعی از تهران، او را شناسایی نمود.  به گزارش صبح رانکوه، شهید سیدعلی اندرزگو در رمضان سال ۱۳۱۸ […]