16:45

1402/01/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی گیلان
مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی گیلان گفت: این استان بیش از هزار بیمار دیالیزی دارد که ۳۰ نفر در نوبت پیوند کلیه هستند.

اخبار مهم