05:49

1403/01/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: انتقال تکنولوژی چای
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ هیلاربارچوک استاندار بومت کنیا،دربازدید از مجتمع کشت وصنعت نوبر در گفتگو با اصحاب رسانه از مهمان نوازی مردم گیلان تقدیر وتشکر ویژه نمود و افزود:استان بومت 60درصد از چای کشور کنیا را تولید میکند و درپی آن هستیم تا تکنولوژی چای کشور ایران را

اخبار مهم