16:32

1403/01/30

آرشیو
اخبار دسته بندی: انتخاب شهردار املش
 اصغر جانعلی پور دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز با اشاره به موضوع انتخاب شهردار املش اظهار کرد: اعضای شورای اسلامی شهر املش طی جلسه ای از مجموع هشت گزینه ای که در مرحله قبل برای تصدی جایگاه شهردار املش انتخاب شده بودند ، سه گزینه را

اخبار مهم