21:12

1403/01/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: انتخابات تعیین هیات رئیسه
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، اعضای هیات رییسه شورای شهرهای املش و رانکوه به شرح زیر است:   املش: رِیس: محمد ذکری نائب رئیس: مجید مالک خزانه دار: فاضل رضوان نیا منشی : اصغر جانعلی پور سخنگوی شورای : محمد قانع رانکوه: رئیس: محمد گل باز نائب رئیس: وحید

اخبار مهم