11:59

1402/09/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: انتخابات انتخابات مجلس
پندار گفت: پس از رای‌گیری آقایان ابوذر رحمانی گوابری،حبیب اله عابدی گوابری،علی عابدی گوابری،محمد رحیمی،سید محمود سیدی ملکوتی،حبیب اله حیدرزاده بویه،علی محمدزاده ، محمد فلاح پور آزاربنی بعنوان معتمدین اصلی بخش رانکوه انتخاب شدند

اخبار مهم