04:58

1403/01/28

آرشیو
اخبار دسته بندی: انباشت زباله
به گزارش رانکوه نیوز،رانباشت زباله در سالیان اخیر به معضل بزرگی برای گیلان تبدیل شده که همواره مسئولان سعی در حل این مشکل دارند، اما این بحران در این استان و به خصوص در رشت با توجه به محیط زیست شکننده و حساس آن، همچنان پابرجاست. همچنین پروژه تولید

اخبار مهم