امیر مسعود گستر کاسپین - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
اشتغالزایی ۹۰ نفر از جوانان رودسری ۰۹ آذر ۱۳۹۶

اشتغالزایی ۹۰ نفر از جوانان رودسری

شرکت امیر مسعود گستر کاسپین با اشتعالزایی برای ۹۰ نفر از جوانان رودسری رنگ و بوی تازه ای به زندگیشان بخشید     به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، مدتی است که زمزمه های خوبی در شهرستان رودسر بگوش میرسدTزمزمه هایی که چهره مردم رودسر را تغییر داده است و لبخند شادی بخش را بر لبانشان […]