21:23

1402/09/17

آرشیو
اخبار دسته بندی: امیریان
به گزارش  رانکوه نیوز،علیجان امیریان ملک میان، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش در ابتدای این نشست ضمن خیر مقدم به شاعران شرکت کننده در این مراسم، گفت: یکی از مهمترین ابزاری که می توان بوسیله آن فرهنگ ناب شیعه را منتقل کرد شعر آئینی است. وی

اخبار مهم