12:16

1402/09/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: امیررضامعصومی
امیررضا معصومی کشتی گیر سنگین وزن کشورمان در شرایطی که از حریف مغولستانی خود پیش بود، در 2 ثانیه مانده به پایان رقابت، پیروزی را از دست داد.

اخبار مهم