13:44

1403/01/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: امیرحسین چینود
  به طور کامل خودتون رو برای فوتبالدوستان گیلانی معرفی کنید؟از چند سالگی به این رشته ورزشی علاقمند شدین و فعالیت ورزشی خودتون رو از چه زمانی به طور جدی دنبال کردین؟ و در این راه مشوقینی هم داشتین؟ من امیر حسین چینود متولد ۱۳۸۴.۱۲.۱۷هستم از هفت سالگی به

اخبار مهم