21:41

1402/12/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: املش جیرگوابر
صبح رانکوه: برابر مصوبه جلسه 717 مورخ 91/06/14 شورای عالی انقلاب فرهنگی و با هدف آشنایی آحاد جامعه با عملکرد و خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ، ارتقاء منزلت خانواده بزرگ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ، هم افزایی و افزایش همدلی و تعامل مردم و خانواده مدیریت شهری و روستایی و

اخبار مهم