امام محمد باقر - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
غروب پنجمین خورشید /شامل:شامل زندگینامه، داستان هایی از زندگی ایشان، سخنان، شعر آیینی و پیامک ۰۹ مهر ۱۳۹۳

غروب پنجمین خورشید /شامل:شامل زندگینامه، داستان هایی از زندگی ایشان، سخنان، شعر آیینی و پیامک

صبح رانکوه: در ماجرای کربلا همراه‌ پدر و در کنار جدش‌ امام حسین (ع) بود و تازه چهار ساله شده بود که آن حادثه را پشت سر گذاشت. بعد از آن زمانه، زمانه جنگ و مبارزه نبود، زمانه علم و فقه بود. دوران‌ امامت‌ امام‌ محمد باقر ( ع‌ ) از سال‌ ۹۵ هجرى‌ شروع […]