10:03

1402/09/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: امامی
به گزارش رانکوه نیوز، دوازدهمین جلسه رسیدگی به دادگاه محمد امامی، پای مجلس و برخی نمایندگان را هم به این غائله باز کرد. محمد امامی و وکیلش این ‌بار پای مجلس را به ماجرای اتهامات متهم ردیف اول این پرونده باز کرده و مدعی شدند که مجلس دنبال پایین

اخبار مهم