الماسخاله - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
اشتباه استراتژیک ! ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

اشتباه استراتژیک !

الماسخاله رییس هیات فوتبال استان در گفتگویی که بر روی خروجی سایت این هیات نیز قرار دارد تاکید کرد که رئیس آینده فدراسیون باید تمرکزش را بر روی ساختار اداری فدراسیون قرار دهد چرا که در این زمینه مشکل داریم. رئیس جدید باید ساختار داخلی را درست کند و همدلی و همگرایی بوجود بیاورد تا […]