22:38

1402/09/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: البرز املش
به گزارش رانکوه نیوز، محمد جانی پور گفت: بعد از مدت مدیدی که منطقه البرز شامل روستاهای شیشارستان ، شندر با لنگه، جور کاسر ، پیلدره ، پیلجه ، دعوی لات ، هردو آب، یوسف آباد ، کلانسرا مجهز به سایت BTsیا همراه اول بود و مردم فقط میتوانستند

اخبار مهم