01:14

1403/04/30

آرشیو
اخبار دسته بندی: اقتصاد شهری
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، فرماندار املش در دیدار با دکتر عیسی قهرمانی‌ چابک،رئیس هیات مدیره بانک شهر کشور گفت: نقش و جایگاه بانک شهر در برنامه ها و طرح های اقتصادی کشور خصوصا بومی سازی نقش آن بانک در طرح های مختلف مورد انتظار شهروندان است. وی با

اخبار مهم