00:54

1403/04/30

آرشیو
اخبار دسته بندی: اقاجان نقاش لاهیجانی
به گزارش رانکوه نیوز، روستایی در قعر یک دره مه آلود. دره ای با درختان فندوق و گردو و گله دارانی که میان ابر و مه تا مرتفع ترین کوه های «شار سمام» می روند. اگر خورشید آفتاب سوزانش را از آن ارتفاع دریغ کند چنان مه غلیظی در

اخبار مهم