افزایش ۳۰درصدی - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
پیشنهاد افزایش۳۰درصدی قیمت برگ سبزچای برای سال آینده ۱۲ آذر ۱۳۹۳

پیشنهاد افزایش۳۰درصدی قیمت برگ سبزچای برای سال آینده

شب گذشته نشستی درخصوص بررسی آخرین وضعیت صنعت چای کشور دردفترجناب دکترنوبخت معاون محترم رییس جمهوربا حضورنمایندگان گیلان درمجلس,استاندارگیلان,رییس سازمان چای کشور,معاون وزیرجهادکشاورزی برگزار شد. نماینده مردم شهرستانهای املش رودسر درگفتگوباخبرنگارصبح رانکوه گفت:دراین نشست در خصوص صنعت پیشنهاد خودبنده درخصوص افزایش۳۰درصدی قیمت برگ سبزچای برای سال آینده وهمچنین تداوم خرید برگ سبز چای بصورت تضمینی […]