06:33

1402/01/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: افتتاح پل رانکوه
به گزارش رانکوه  نیوز؛ محمد رنجبر در آستانه محمد رنجبر با بیان اینکه دیارمیرزا توانسته ارزش نام میرزا را به خوبی حفظ و حراست نماید، افزود: این پایگاه خبری جایگاه خود را به خوبی در بین مردم پیدا کرده است. وی با اشاره به این مطلب که شهرستان املش از جمله

اخبار مهم