اصحاب رسانه گیلان - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
نسخه پیچی، اصحاب رسانه گیلان برای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا ۱۷ اسفند ۱۳۹۸

نسخه پیچی، اصحاب رسانه گیلان برای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا

جمعی از اصحاب رسانه گیلان با انتشار نامه سرگشاده‌ای خواستار توجه استاندار به مواردی برای کنترل بیماری کرونا شدند.