اشیاء مکشوفه - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
اشیاء مکشوفه در محوطه ی استقراری روستای مطلاکوه املش/ عکس ۲۱ مرداد ۱۳۹۴

اشیاء مکشوفه در محوطه ی استقراری روستای مطلاکوه املش/ عکس

اختصاصی صبح رانکوه:  تصاویر زیر مربوط  به دو شیء مکشوفه در محوطه استقراری روستای ییلاقی مطلاکوه املش در سال ۱۳۹۱ مربوط به دوره اشکانی می باشد.