21:41

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: اداره دامپزشکی شهرستان املش
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان املش از آغاز طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی بر مراکز عرضه فراورده های خام دامی، رستوران ها، کبابی ها و طباخی های از روز شنبه ۱۳ اسفندماه خبر داد.

اخبار مهم