احمد نیک - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
ملی پوش رودسری  که با هزینه شخصی مراحل پایانی آماده سازی را پشت سر می گذارد ۲۱ مهر ۱۳۹۴

ملی پوش رودسری که با هزینه شخصی مراحل پایانی آماده سازی را پشت سر می گذارد

ملی پوشی که با هزینه شخصی مراحل پایانی آماده سازی را پشت سر می گذارد.     گروه ورزش صبح رانکوه: اگر چه سبک های رزمی به جهت عدم حضور در بازیهای آسیایی و المپیک آنطوری که باید مورد اقبال وزرات ورزش نیستند ،اما حضور گسترده جوانان در این رشته های ورزشی می تواند برگی […]