احمد قابل - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
سیزده بدر را به یک جنبش زیست محیطی تبدیل کنیم 29 مارس 2016

سیزده بدر را به یک جنبش زیست محیطی تبدیل کنیم

امروز مسئله محیط زیست تا آن حد اهمیت یافته، که به یکی از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی تبدیل شده است. و انسان‌های توسعه یافته کسانی محسوب می‌شوند، که نه تنها در حفظ و حراست از محیط زیست کوشش می‌کنند.  صبح رانکوه/احمد قابل: بلکه دستی بر جنبش‌های زیست محیطی دارند. با این وجود در کشورهای توسعه […]