“احمد رخشنده ابدی” - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
جانباز بی درصد! ۲۹ فروردین ۱۳۹۴

جانباز بی درصد!

از لذت ایثار برای برخی تنها تحمل زنج مانده است. رنج های بی پایانی که هرگز پشت لذت جانبازی پنهان نماندند و گاهن چنان بر زندگی جانبازان گسترده اند که میراثی جز غم برایشان نمانده است. کاش تنها تحمل عوارض موج انفجار، شیمیایی و ترکش بود، قصه آنجا تلخ می شود که جانبازی شرمنده خانواده […]