احترام پور محمدی املشی - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
قسمت چهارم نگاهی دوباره / روستای اُمام ۲۶ خرداد ۱۳۹۵

قسمت چهارم نگاهی دوباره / روستای اُمام

امام را با آب و هوای مطبوع تابستانه اش می شناسند ؛ با چاک چشمه ، با میل امام . تاریخ امام با جغرافیای اش پیوند ناگسستنی دارد …   اختصاصی صبح رانکوه / احترام پور محمدی املشی: امام را با آب و هوای مطبوع تابستانه اش می شناسند ؛ با چاک چشمه ، با […]