04:38

1403/03/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: ابوذر ندیمى
  در موضوع شهردار و … تا وقتى درخواست نظر نشد مداخله نداشتیم مگر آنکه خود افراد به دلائل مورد نظر خودشان از ما نظر مى خواستند. نهایت استفاده را از مدیران براى حلّ مشکلات مردم و منطقه داشتیم.   نماینده سه دوره مردم لاهیجان، این روزها مشغله روزهای

اخبار مهم