19:36

1403/03/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: ابوذر روحی
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ صبح امروز؛در انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر رانکوه؛ابوذر روحی با اکثریت آراء بعنوان رییس شورای اسلامی شهر #رانکوه انتخاب شد در انتخابات مذکو؛ ابوذر روحی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر رانکوه معرفی و خانم شکرگزار به عنوان نائب_رئیس شورا انتخاب شد. امین_اکبری

اخبار مهم