ابوذر رضائیان - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
مرکز تحقیقات چای ایران نقش ” زائده آپداندیسیت ” را برای چایکاران بازی می کند؟ ۲۳ تیر ۱۳۹۵

مرکز تحقیقات چای ایران نقش ” زائده آپداندیسیت ” را برای چایکاران بازی می کند؟

همانگونه که همه می دانند هنوزعلم پزشکی نتوانسته است نقش آپاندیس را در بدن آدمی کشف نماید و هر آنچه تاکنون در کتب و مقالات علمی در خصوص این عضو نوشته اند و خوانده ایم به طور صد درصدی مورد توافق همه ی مجامع علمی و طبی نیست بنابراین براساس توافقات جهانی آنرا ” زائده […]