08:52

1403/03/08

آرشیو
اخبار دسته بندی: ابراهیم سلیمی فر
.به گزارش رانکوه نیوز؛  ابراهیم سلیمی فر مسئول بسیج علمی، پژوهشی سپاه ناحیه  شهرستان املش گفت از مهمترین اقدامات، شناسایی مسائل و مشکلات به تفکیک حوزه های مقاومت بسیج و شناسایی آسیب های موجود در عرصه ها و موضوعات گوناگون در پایگاههای مقاومت انجام شد. وی افزود بانک اطلاعات نخبگان شهرستان تشکیل

اخبار مهم