14:45

1403/03/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: ابراهیم اثنی عشری
ابراهیم اثنی عشری در گفتگو  با خبرنگار رانکوه نیوز، با اشاره به وقوع حادثه آتش سوزی در سه انبار محتوی وسایل کشاورزی در روستای سارسر ماچیان کلاچای افزود: در این حادثه به کسی آسیبی وارد نشد. وی افزود: در این حادثه که عصر امروز سه شنبه به وقوع پیوست

اخبار مهم